In het kort

Bij Resultaat Coach draait het om resultaat. Of het nu gaat om Personal Coaching, trainingen of het verrichten van opdrachten voor gemeentes & instellingen.

 

RESULTAAT & DOELGERICHT
Waar staan we nu? En waar willen we naartoe? Het resultaat wat je wilt bereiken is een rode draad in ieder traject of gesprek. Om antwoorden op essentiële vragen zo helder mogelijk in kaart te brengen is het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving een must. Hoe veiliger en vertrouwder, hoe groter de bewustwording is en daardoor ook de persoonlijke groei.
 
VEILIGHEID & VERTROUWEN

Oordeelvrij en oprecht vinden de gesprekken en trainingen plaats. Het resultaat van een veilige en vertrouwde omgeving is dat er een mooie plek wordt gecreëerd om jezelf kwetsbaar op te stellen. De praktijk leert dat vanuit kwetsbaarheid de mooiste veranderingen en groeiprocessen plaatsvinden.

 

GROEIEN & PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Tijdens de trajecten komen er verschillende inzichten naar boven die je tevens uitzicht bieden. Dit kunnen inzichten zijn over jezelf of je omgeving. Inzichten die je laten beseffen wat nodig is om te groeien en nodig is om je resultaat te bereiken. Kun je iets loslaten? Waar kun je op vertrouwen? Betekend anders denken ook anders doen? Tijdens deze gesprekken staat groei op mentaal vlak centraal. Vanuit rust en kracht denken en doen. Inzicht geeft uitzicht.